BulgarianEnglishFrenchGermanGreekItalianRomanianRussianSerbianSpanish
  • Референции

  • От 1993 година, Апекс реализира изцяло, от проекта “до ключ”, повече от 11 MW инсталирана мощност. В същото време доставихме основните компоненти за изграждане на слънчеви системи и разработихме проекти за над 55 MW (в това число слънчеви термични и фотоволтаични системи). Участвахме и в международни проекти, като MULTISOLAR (2004-2006).

    Някои от реализираните проекти на Апекс Солар: